Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

Прием 2022-2023г.

В ДГ "Лястовичка" гр. Попово деца се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.

За учебната 2022 - 2023 година свободните места са както следва:

Първа група - 30 места

Втора група - 12 места

Трета група - 0 места

Четвърта група - 0 места