Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

История

Историята на ДГ "Лястовичка" започва през далечната 1967 година.

На 1-ви септември трета ЦДГ започва работа с две смесени групи и капацитет от 52 деца. Помещава се в сградата на училище "Отец Паисий". Детската градина разполага с две стаи, които се използват едновременно за занимални и спални. Оборудвани са кухня и малък склад. Първият учебен ден за новооткритата детска градина е 21-ви септември.

При откриването си детската градина разполага с обзавеждане, взето от временната детска градина. Със средства, предоставени от ОбНС, в размер на 1600лв., са закупени одеала и платове за спално бельо. Служителите на детската градина сами ушиват спалното бельо, учителките изработват демонстрационен и оперативен материал. Закупени са и столчета със средства, предоставени от  ТКЗС.

През 1970г. групите стават три, а през следващата  - 1971г. - четири.

През м. август, 1973г., най-старото училище "Отец Паисий", в което се помещава детската градина, е разрушено, като е планирано на негово място да се построи нова сграда за детската градина. Групите са настанени в сградата на ЕСПУ "Христо Ботев".

На 26-ти март, 1976г. е направена първата копка на детската градина. Предвидено е сградата да бъде база на ЦДГ №3, а пусковият срок на строежа е 1978 година. Децата от трета ЦДГ изнасят музикална програма. Надеждата е, че ще бъде построена модерна, светла и просторна сграда, в която да се помещават групите на детската градина.

Години наред групите на детската градина се помещават в различни сгради. В началото на учебната 1977-1978 година към трета ЦДГ са прикрепени две полудневни групи. Общия брой на децата нараства до 196, за тях се грижат 10 учителки и 12 души помощен персонал. Част от групите са настанени в новата сграда на Четвърта детска ясла, която е построена на мястото на бившето училище "Отец Паисий"

През 1979 година ЦДГ №3 е определена за базова детска градина, а една от групите за експериментална. Учителите преминават обучение за работа при новите условия.

Детската градина е носител на два диплома за отличие за научно и техническо творчество.

През 1982 година педагогическият колектив взема решение детската градина да носи името "Лястовичка".

В годините, когато текат ремонтно-възстановителните дейности след разрушителното земетресение от декември, 1986 година, част от сградата, която е ползвана до тогава от Четвърта детска ясла, е предоставена за ползване на Общинска болница. На 09.11.1994 година, след приключване на ремонтните дейности в болницата, сградата е освободена и предадена за стопанисване и ползване на ЦДГ №3.

През всичките години от съществуването на ДГ "Лястовичка" педагогическият екип осъществява разнообразна образователно-възпитателна работа, качествена подготовка за постъпване в първи клас, грижи се за здраното, физическото и психическо състояние на децата. Педагозите, работещи в детската градина  поддържат и постоянно повишават квалификацията си, вземат участие в педагогически конференции със свои доклади и споделяне на добър педагогически опит, правят публикации в педагогическия печат.

Благодарение на всеотдайния и неуморен труд на учители и непедагогически персонал, ДГ "Лястовичка" се превръща в предпочитана детска градина за много семейства от гр. Попово. Екипът от педагогически и непедагогически специалисти с професионализъм и много любов се грижи за поколения поповски деца. Тук са направили първите си стъпки към знанието много достойни поповчани, които днес повод за гордост.