Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

Допълнителни дейности

Допълнителни дейности, осъществявани в детската градина, срещу заплащане от родителите

Английски език - ръководител Ивангелина Радева

Изобразително изкуство - ръководител Искра Хаджииванова

Футбол - ръководител Христо Енчев