Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

Допълнителни дейности

Допълнителни дейности, осъществявани в детската градина, срещу заплащане от родителите

Английски език

Изобразително изкуство

Народни танци

Класически и съвременни танци

Футбол