Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

Екип

Директор:  Татяна Петрова

Главен учител:  Даринка Минчева

Учители:

Ангелина Николова

Виржиния Хаджева

Соня Иванова

Маргарита Димитрова

Наталия Неделчева

Райна Арсова

Десислава Стоева

Дарина Георгиева

Кремена Николова

Нурай Османова

Илияна Андреева

Учител по музика:  Петя Радева

Логопед:  Диана Христова

Психолог:  Виолета Пенева

Счетоводител:  Ваня Стилиянова

ЗАС: Станислава Йорданова

Готвач: Наталия Борисова

Помощник готвач: Каролина Стоянова

Помощник възпитатели:

Николинка Иванова

Добринка Неделчева

Румяна Стойчева

Татяна Генкова

Кремена Тодорова

Цанка Генева

Стефка Софиянова

Николинка Маркова

Помощник на учителя:

Мария Борисова

Ваня Иванова

Перачка: Румяна Ангелова

Огняр: Николай Димитров

Медицински сестри:

Галина Христова

Даринка Цветкова