Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

Материална база

Детска градина "Лястовичка"  разполага с много добра, съвременна и съобразена с потребностите на децата материална база.

Сградата е двуетажна, с две крила, с възможност за работа с шест групи. Санирана и газифицирана, с топлоизолация и подменена дограма. Разполага с шест занимални, хранителен блок, административно крило, парокотелен блок и перално помещение.

Обособени са психологичен, логопедичен  и ресурсен кабинет, методичен кабинет, медицински кабинет.

Всяка група разполага с отделна занималня и спалня, гардеробна, офис, санитарни помещения. В занималните са обособени кътове за игри и обучение, кът за хранене.  Кътовете за игра са изцяло обновени. Подменени са детските масички и столчета. В гардеробните на всички групи са подменени детските шкафчета. 

Детската градина разполага с достатъчен брой съвременни технически средства.  Всяка група разполага с преносим компютър и мултифункционално устройство.  Две от групите са оборудвани с интерактивни дъски,  една с   инерактивен дисплей, в останалите три групи са налични мултимедийни проектори и екрани.

Дворното пространство е добре оформено. Обособени са отделни площадки за всички групи, оборудвани със съвременни, обезопасени съоръжения за игра, отговярящи на нормативната уредба.

С богатата и съвременна материално техническа база, ДГ "Лястовичка" предоставя условия за пълноценно, безопаасно, здравословно и емоционално наситено ежедневие на всички деца. Осигурява се равен старт на всяко дете и пълноценна и целенасочена подготовка за постъпване в първи клас.